Next Level

Iedereen verdient het om zijn of haar talenten te ontdekken. Om dromen waar te maken. Om op wat voor manier dan ook van betekenis te zijn. Voor zichzelf en voor een ander. Maar hoe doe je dat? The Real Social Next Level is er voor jongeren die in zichzelf willen investeren om die vraag te beantwoorden. Maar waarom? Om jongeren een duidelijker beeld van hun toekomst te bieden. Om voor maatschappelijke betrokkenheid te zorgen en actieve deelname aan de samenleving te motiveren. Om jongeren en professionals met elkaar in contact te brengen. Kortom; inspireren, exploreren en activeren. Omdat iedereen een next level verdient. Next Level bestaat uit drie pijlers, ontmoeten, ontwikkelen en impact maken.

Ontmoeten

Jongeren gaan op bezoek bij activiteiten van trajecten in andere steden voor nog meer ontmoetingen. Ze volgen gezamenlijke workshops met anderen voor extra interactie. Ze treffen andere doelgroepen dan bij hun eigen challenge, zoals vluchtelingen, mantelzorgers, kinderen, senioren met dementie. Ook via bedrijfsbezoeken vinden mooie ontmoetingen plaats, bv mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel), kinderen met een beperking, tienermoeders en vluchtelingen.

Talent ontwikkeling

Jongeren krijgen workshops en trainingen die bijdragen aan hun talentontwikkeling. Er is ruimte bij de jongeren om zelf onderwerpen aan te dragen en mee te denken in hun eigen traject. Voorbeelden van workshops zijn Reanimatie, solliciteren kan je leren, representatief overkomen en vloggen.

Impact maken

Jongeren werken tijdens het traject toe naar hun challenge(s). Coaches begeleiden de jongeren intensief en ondersteunen jongeren bij hun keuze voor een doelgroep/thema. Jongeren raken o.a. geïnspireerd door bedrijfsbezoeken (Participatiekeuken Den Haag, ICT Zoetermeer) of thema’s die hen raken. Jongeren bedenken vanuit hun eigen visie/beleving een maatschappelijke activiteit waarmee ze iets terugdoen voor andere doelgroepen: bv een spelmiddag voor buurtkinderen, fundraising voor een gezin in armoede. Het zijn ideeën die uit zichzelf ontstaan tijdens onderlinge gesprekken of opdrachten. Dit werkt heel goed en blijft ongewijzigd.

“Ik weet beter wie ik ben. Wat ik wil. En ik heb ook nog iets goed kunnen doen.”
Marjolein
“Het voelt goed, is een fijne manier om iets terug te doen voor de jeugd.”
Babs
“Kennis delen, iets kunnen betekenen. Dat is heel simpel waar ik het voor doe.”
Robert
“Het was vooral fijn dat ik zelf kon kiezen welke richting ik op wilde.”
Jeffrey